Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad

Mae’r Dyfarniadau Hyfforddwr Perfformiad wedi’u dylunio i gefnogi datblygiad
hyfforddwyr profiadol sydd ag arfer helaeth, gan fireinio eu gallu i ddefnyddio arferion
hyfforddi soffistigedig i wella datblygiad tymor hir unigolion fel padlwyr yn effeithiol. Mae
21 o opsiynau disgyblaeth, yn debyg i lwybrau’r Dyfarniad Hyfforddwr. Mae’r
cymwysterau hyn wedi’u hardystio ar Lefel 4.

  Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad Canllaw Cwrs (1.1 MiB, 561 hits)

  Hyfforddwr Perfformiad/Hyfforddi/Manyleb Uned a Chynnwys y Cwrs (1.4 MiB, 521 hits)

  Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad Canllawiau Asesu (1.3 MiB, 542 hits)

  Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad Canllawiau Sesiwn Mentora Cyn-asesu (1.4 MiB, 551 hits)

  Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad Tasg Athroniaeth Hyfforddi (1.5 MiB, 554 hits)

  Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad BCAB Tystiolaeth o Gyflawni - Trosolwg o’r Asesiad (195.8 KiB, 551 hits)

  Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad Digwyddiad Cymuned Ddysgu Nodiadau Hwylusydd (1.8 MiB, 688 hits)

  Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad Nodiadau Mentor (2.2 MiB, 523 hits)

  Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad Cwestiynau Cyffredin (1.7 MiB, 524 hits)

  Cyngor i Hyfforddwyr sydd ran o'r ffordd trwy'r Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad (1.4 MiB, 573 hits)