Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad

Mae’r Dyfarniadau Hyfforddwr Perfformiad wedi’u dylunio i gefnogi datblygiad
hyfforddwyr profiadol sydd ag arfer helaeth, gan fireinio eu gallu i ddefnyddio arferion
hyfforddi soffistigedig i wella datblygiad tymor hir unigolion fel padlwyr yn effeithiol. Mae
21 o opsiynau disgyblaeth, yn debyg i lwybrau’r Dyfarniad Hyfforddwr. Mae’r
cymwysterau hyn wedi’u hardystio ar Lefel 4.

  Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad Canllaw Cwrs (1.4 MiB, 456 hits)

  Hyfforddwr Perfformiad/Hyfforddi/Manyleb Uned a Chynnwys y Cwrs (1.4 MiB, 439 hits)

  Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad Canllawiau Asesu (1.3 MiB, 457 hits)

  Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad Canllawiau Sesiwn Mentora Cyn-asesu (1.4 MiB, 470 hits)

  Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad Tasg Athroniaeth Hyfforddi (1.5 MiB, 472 hits)

  Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad BCAB Tystiolaeth o Gyflawni - Trosolwg o’r Asesiad (195.8 KiB, 452 hits)

  Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad Digwyddiad Cymuned Ddysgu Nodiadau Hwylusydd (1.8 MiB, 548 hits)

  Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad Nodiadau Mentor (2.2 MiB, 420 hits)

  Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad Cwestiynau Cyffredin (1.7 MiB, 418 hits)

  Cyngor i Hyfforddwyr sydd ran o'r ffordd trwy'r Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad (1.4 MiB, 489 hits)